API

Aanspreekpersoon integriteit in de sportclub

Onze club volgt de richtlijnen van ethisch sporten.

Contactpersonen

Je kan altijd terecht bij 1 van onze 3 API’s:

Gedragscodes recreant

  • Respecteert RUIMTE voor ELKAAR
  • Is VRIENDELIJK
  • Voelt zich VERANTWOORDELIJK voor het eigen rijgedrag en voor andere weggebruikers
  • DURFT anderen aan te spreken op zijn/haar onsportief gedrag
  • Zorgt voor een VEILIGE SPORTOMGEVING
  • Sport op een VEILIGE manier, indien nodig draagt hij/zij de nodige bescherming (helm, handschoenen, …)
  • Fietst veilig en houdt zich aan de snelheids-en verkeers-en voorrangsregels
  • Waardeert het milieu en gooit geen afval of verpakkingsmateriaal op de openbare weg.